Založ si blog

Auuuuuu! ! EEI bolí a bolieť bude

Kauza EEI nadobudla v meste Košice také rozmery, ako Homérova Iliada a Odysea. S tým rozdielom, že v Homérových eposoch bol príbeh Achillovho zhubného hnevu plynúci dejovo súvislý a premyslený (i keď pre čitateľa vskutku náročný). Všetko, čo sa v týchto vojnových eposoch stane, je niečím podmienené, všetko má svoj dôvod, význam a následky. Na žiadne náhody Homér nedal.

V Košickej epopeji je však náhod priveľa. Ale poďme po poriadku.

Všetci zúčastnení sa na začiatku zhodli na jednom, že systém parkovania je potrebné riešiť. Pritom ešte v roku 2009 (rozumejme nie za Richarda Rašiho) skrsla myšlienka, spoplatniť celé centrum mesta so zavedením  tzv. rezidentských kariet (na istých miestach sa platilo aj predtým, ešte v roku 2006). Zverili to do rúk mestskej firme Správa majetku mesta Košice s. r. o.. Hneď pri zavedení systému v roku 2009 čelili mnohým problémom súvisiacich so zavedením systému a dokonca aj kritike hlavného kontrolóra mesta. Najmä v oblasti príliš častého vydávania tzv. „služobných rezidentských preukazov“ bez potrebných dokladov a  pod. Vtedajšie stanovisko SMMK k nálezu HK a samotnú správu HK si môžete pozrieť pod bodom č.8.

Napokon v roku 2011 táto spoločnosť navrhla zabezpečiť výber spoločnosti na prevádzku systému (VIII. rokovanie MZ v Košiciach, bod č.14). Dôvodová správa okrem iného uvádzala, že SMMK nie je schopná žiadnych nových investícií, nakoľko je vysoko zadlžená z výstavby parkovacieho domu pri „steelke“. Celkovo materiál poskytuje podľa mňa dokonalú analýzu vtedajšieho stavu parkovania a navrhnuté boli dve alternatívy (podrobené aj SWOT analýze).  V rámci verejnej obchodnej súťaže (t.z. nie priamym zadaním) uspela firma EEI, s ktorou bola 30.júla 2012 podpísaná zmluva. Za rok 2012 vykázala pôvodná mestská firma stratu takmer 60 tis. eur. A tak k 1.januáru 2013 zanikla.

Keď sa však spoplatnenie cez EEI zaviedlo najprv v centrálnej zóne, výsledkom bolo, že sa kontrola platby parkovného zefektívnila, o čom svedčil odrazu pričastý jav: Na „drzovku“ sa autá kadejakých mimo košických celodenných návštevníkov mesta stiahli na okraj centrálnej mestskej zóny. Teda ľuďom pod okná a do časti mesta ako Kuzmányho sídlisko, Letná, Komenského ulica, či iné priľahlé MČ napríklad Juh a Sever. Paradoxne, niekedy v tom čase dokonca sám p. Polaček inicioval zavedenie tohto systému aj vo vtedy jeho mestskej časti Sever, kde bol prednostom Miestneho úradu (o tom informoval nedávno p. Gaj). Cieľom rozšírenia spoplatnených zón bolo jedno: donútiť dochádzajúcich návštevníkov platiť a nemudrovať kadejakými úskokmi na úkor trvalo tam žijúcich ľudí. Tým, že sa uvedený systém zaviedol, dotkol sa širšieho obyvateľstva a malo to samozrejme množstvo negatívnych ohlasov. Negatívne však súčasne samotní rezidenti vnímali aj to, že sa im napríklad zamestnanci T-Systems „sáčkujú“ pod okná, namiesto toho, aby využívali (tiež platené) parkovanie vo svojej vlastnej modernej budove Cassovar. V danej chvíli skutočne absentovala komunikácia mesta s občanmi a odborná argumentácia, prečo tu vlastne máme mať EEI. Nové sľubované parkoviská rástli veľmi pomaly, ak vôbec (niekedy aj kvôli odporu miestnych, ktorí nechceli pri svojich bytovkách podzemné, či nadzemné parkovanie).

Tu sa neznámy autor Košickej epopeje akoby v deji stratil. Veci skutočne prestali dávať zmysel. Do toho všetkého sa do témy „náhodne“ obuli významné postavy z rodu „durič“ a síce podnikatelia/aktivisti. Pekár Heňo a Kajko (brat majiteľa známej obchodnej siete). Či skutočnými dôvodmi ich angažovania boli problémy a zvýšené náklady pri zásobovaní početných prevádzok nevedno. Ak by to aj bola pravda, tak to považujem za legitímny dôvod ich odporu. Systém, či chceme, či nie fungoval. Síce nie na 100% a možno ani na 80%. Predsa len však vytlačil týchto ľudí z centra a donútil dokonca mládež využívať viac MHD a nejazdiť každý zvlášť na univerzitu v autách a tlačiť sa nimi miestnym na balkóny. Finančná stránka projektu sa po pár rokoch mohla prejaviť, ale najjednoduchšie bolo dookola tvrdiť ako nás firma okráda. A ako putujú peniaze do súkromných rúk. Za rok 2016 podľa zverejnených informácií bolo mestu Košice a Bytovému podniku mesta Košice vyplatených od EEI viac ako 700 tis. eur. Ďalšie 2 mil. eur EEI investovalo do parkovacieho systému.

Ale i tak v hektickom predvolebnom čase roku 2018 bolo, iste so snahou nejako riešiť tú vlnu odporu proti EEI, prijaté uznesenie mestského zastupiteľstva. Zmluva s EEI bude vypovedaná. Hlasovania sa paradoxne súčasný primátor p. Polaček nezúčastnil. To je overiteľný fakt a stačí si pozrieť Výsledok hlasovania č.18 a č.19.

Tak a „terazky čo bolo, to bolo“ a pozrime na kroky nového vedenia mesta, rozumej nového Boha na Olympe. (Homér by už mal ozaj problém zachovať svoju koncepciu súvislostí a ne/náhod). Lebo:

V posledný deň roku 2018, nové vedenie mesta tuho pracovalo a nekecalo a tak bola podpísaná zmluva s advokátkou v právnych vzťahoch so spoločnosťou EEI.

Výška finančného plnenia na prvý dojem, že nevyplnená. Ak si dáme námahu a vojdeme do súboru, tak vidíme, že text zmluvy však hovorí o odplate takmer 80 eur za hodinu ich služieb v kauze EEI. Doba nijako extra nie je časovo VYMEDZENÁ. Čiže keď sa to bude ťahať päť rokov, toľko rokov budeme platiť. Každý jeden mesiac, lebo v zmluve je stanovené, že dohodnutá odmena je splatná mesačne podľa objektívne účtovaných hodín. Ide (zase náhoda) o takmer identickú kópiu s obdobnou zmluvou, ktorú podpísal p. Trnka na KSK. Oni nebojujú s EEI tak samozrejme, líšia sa v predmete právneho poradenstva. A ide o tú istú advokátku, ktorá chlapcov zastupuje v ich súkromných veciach. Tu už začína priveľa náhod. Rovnako tak skutočnosť, že transparentné verejné obstarávanie akosi narýchlo ani tu nebadať (rovnako ako na KSK). Možno že sa jedná o použitie „transparentnej výnimky“ pri zazmluvňovaní tohto typu služieb…

Druhý závratný krok je dňa 3.januára 2019 podpísaná ďalšia zmluva. Tá zas hovorí o IT podpore nového systému výberu parkovného. Za mesačný fixný poplatok 290 eur  a jednorazový poplatok bezmála 1300 eur za implementáciu ich know-how. Nechýbajú klauzuly o autorských právach a pod. Ale verejné obstarávanie by ste nenašli, asi je opäť využitá nejaká „výnimka“ zo zákona. Tiež je otázkou, ako takto narýchlo, rozumejme za necelé 4 dni a v tom víkend, táto pražská firma všetko pripraví? Mne napadla len jedna „otázkoodpoveď“ ľudia: Bolo toto všetko pripravené vopred? Tvrdiť teda, že to ideme dať do rúk mesta je prinajmenšom zavádzajúce, lebo už ideme platiť iným súkromným firmám (ešte aj formou „transakčných poplatkov“). Ešte nikto nevie, ako celá vec dopadne, už dnes však pán primátor urobil veľa krokov minimálne otáznych a to vôbec nie pre blaho občana. Môže nadávať na predchodcu koľko len chce. Teraz je mužom činu on a sľúbil, že parafrázujem „napraví krivdu na občanoch mesta“.

Ale už len to, že tí, čo si karty zakúpili napríklad v septembri a platia im napr. až do 9/2019, si podľa pokynov musia vybaviť nové a peniaze im mesto nevráti (karty im už vraj neplatia), je tak ďalšia krivda, ktorej sa mesto (už pod novým vedením) dopúšťa. Podľa vyhlásenia p. Polačeka MÔŽE OBČAN poveriť mesto, aby túto sumu v jeho mene vymáhalo u EEI. Udeje sa tak s nejasným výsledkom, (za čo tiež vraj môže p. Petruško, lebo navrhol novelizovať VZN), nakoľko podľa medializovaných vyjadrení EEI, žiadne „nespotrebované“ parkovné nevráti.

A čo teda rukojemník občan? Veď ten rozdiel si má vymáhať samotné mesto a nie že sekírujú ľudí, aby si vybavili nové rezidentské karty a potom čakať ako dopadnú ťahanice s EEI.

MALI ICH NECHAŤ V PLATNOSTI A PUNKTUM!

Druhý podfuk na ľuďoch je to, že sa vlastne dá na mieste platiť len mobilom (QR kód a mobil bankingom, resp. SMS). Platba SMS je však o 20% vyššia a hotovosťou sa platiť nedá, lebo parkomaty sú EEI! O tom sa pomlčalo. Vlastne budú ľudia platiť viac než platili doteraz!!!!

V info článku ku krokom vedenia mesta v miestnom objektívnom denníku sú popísané také „motivačné“ srandy typu parafrázujem:

Čo ak urobíme chyby? (samozrejme, možno ich urobíme, tak nám prepáčte robíme to pre vás)

Čo ak vhodíte mincu do parkomatu EEI? ( pokutu nedostanete, ale mesto si vybrané parkovné bude vymáhať). Ako pre pána Jána??? A to nič , že vlastne mesto mávne rukou nad tým, že v danej chvíli ten človek parkuje na čierno J ?

V tomto zmätku sa teda na občana akoby vykadili a ešte ho prosia o prepáčenie.

Citát z knihy Rolanda Cristofanelliho o diele veľkého milovníka antiky Raffaela: „spoznať pravdu je trpká skúsenosť“.

A občan Košíc ju už spoznal. Totiž, EEI bolí a bolieť bude.

Kým predtým to bol otlak, z ktorého mnohí krikľúni robili rakovinu, tak teraz už ide o gangrénu. A žiadni bohovia na Olympe ju nevyliečia bez amputácie napadnutých častí tela. Hoci sa nám snažil nový pán primátor navodiť odór všemocnosti, zatiaľ len vidíme, ako dostávajú priestor zrejme „priateľské firmy“, ktoré ozaj zázračne zohnali za dva týždne. Obávam sa, že mesto príde o ruky, nohy a ktovie o čo ešte…. A ako trupík bude po všetkých, roky trvajúcich súdnych sporoch s EEI, čakať na náhradné diely.

Nuž a Homér sa zo svojho obláčika pobavene chichoce.

P.S.

Na záver skúsenosť so včerajším zisťovaním platnosti rezidentskej karty, alebo pripravenosť/nepripravenosť a poskytovanie/neposkytovanie informácii občanovi. A teraz „babo raď“ ako postupovať pri rezidentských kartách, keď ani tí čo majú poskytovať informácie to NEVEDIA.

Stratil som pero, nepodpíšem!

31.05.2020

A k tomu stratil ešte aj rozum a hrdosť. Zas a znova potvrdzuje župan Trnka svoju malosť. Tým vôbec nemyslím malosť fyzickú. Za to naozaj nemôže. Môže však za to, akým vnútorne malým človekom je. Viete. Ten pocit, keď je niekto najprv geroj, lebo sa vraj teší na porovnávanie výdavkov na dohody za svojej éry a v minulosti po tom, čo poslanci schválili kontrolu [...]

A cenu pokrytec roka získava. . . . .

11.05.2020

Je rok 2015 a vy, ako opozičník kritizujete svojho rivala za prezamestnanosť na úrade. Na tento úrad sa za hlavného šéfa dostanete o dva roky neskôr, aj vďaka neustálej kritike netransparentnosti, kradnutie, zamestnávanie „kamarátov“ a pod. Prosto „šťááástie“. To, že človek o ktorom hovoríme si postavil kampaň aj na EEI, s ktorým jeho úrad nemá, ale že NIČ [...]

Poskočiť v rebríčku, len kam?

05.05.2020

Transparency international Slovensko sa podarilo niečo úžasné. V hodnotení „transparentnosti“ žúp sú skokanom v rebríčku Áno, ONI sami sú skokanom rebríčka transparentnosti, nie Košická župa, nie Trnka ! Predstavte si situáciu: ste kondičný tréner a súčasne sedíte v odbornej porote, ktorá hodnotí, ako ôsmi vypasení zverenci schudnú. A aké to prekvapenie, [...]

Urbáni

Zomrel bývalý poslanec za HZDS Milan Urbáni, podľahol ťažkej chorobe

18.06.2024 07:26

Do politiky vstúpil v roku 2002, keď bol zvolený za poslanca Národnej rady SR za HZDS Vladimíra Mečiara.

migranti

Varšava žiada Nemecko, aby vysvetlilo incident s migrantami vyvezenými do Poľska

18.06.2024 06:29

Nemecká polícia minulý piatok údajne odviezla rodinu afganských migrantov za hranice a nechala ju na parkovisku.

Izrael Gaza operácia rukojemníci záchrana vyslobodenie

Vyjednávač Izraela pre AFP: Desiatky rukojemníkov v Gaze sú s určitosťou nažive

18.06.2024 06:22

Tisíce ľudí v Jeruzaleme vyjadrovali nespokojnosť s Netanjahuovou vládou.

Volodymyr Zelenskyj

ONLINE: Väčšina Ukrajincov stále považuje Zelenského za prezidenta. Putin pochválil KĽDR

18.06.2024 06:10, aktualizované: 06:50

Aj keď prezidentovi Zelenskému uplynulo funkčné obdobie, aj bez volieb ho podľa prieskumu 70 percent Ukrajincov považuje za svojho prezidenta.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 78
Celková čítanosť: 395274x
Priemerná čítanosť článkov: 5068x

Autor blogu

Kategórie